MARCHEM NV
Uitbreidingslaan 14
9160 Lokeren - België
T 09 342 99 09
F 09 342 80 01
E marchem@skynet.be
 
Activiteiten
TE LOKEREN

1. TOP (Tijdelijke OpslagPlaats)
2. Grondreiniging
3. Grondopslag
4. Centrale voor levering van gestabiliseerde gronden en zand

TER PLAATSE
1. Grond- en afbraakwerken
•••••••  Uitvoeren van grondwerken
•••••••  Uitgravingen
•••••••  Afvoer van grond
•••••••  Aanvullingen
2. Grondstabilisatie
•••••••  Met aangevoerde grond
•••••••  In situ met grondstabilisatiemachine
3. Grondtransport
4. Bodemsaneringen
•••••••  Uitvoeren van bodemsaneringen onder begeleiding van een erkend bodemsaneringsdeskundige
•••••••  Afvoeren van verontreinigde of verdachte gronden met al dan niet gekende verontreiniging

IMMO
1. Aankoop van verontreinigde gronden en terreinen
2. Aankoop of sanering van verlaten en/of leegstaande bedrijfspanden
Deze aankopen gebeuren met de overname van de eventuele grondsa-neringsplicht door middel van onze financiële grarantie t.o.v. de OVAM.